Första Hjälpen & Hjärt -lungräddning

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall.

Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Första Hjälpen (L-ABC) & HLR
 • Arbetsplatser och privatpersoner
 • 4 timmar
 • Max 16 personer per instruktör
 • Innehåll
  Hjärt -lungräddning
  Första Hjälpen

  Luftvägsstopp
HLR
 • Arbetsplatser och privatpersoner
 • 2 timmar
 • Max 16 personer per instruktör
 • Innehåll
  Hjärt -lungräddning

Hjärt -lungräddning med Hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp har hjärt-lungräddning (HLR) och en tidig strömstöt från en hjärtstartare visat sig vara direkt livräddande.

HLR med Hjärtstartare
 • Arbetsplatser och privatpersoner
 • 4 timmar
 • Max 16 personer per instruktör
 • Innehåll
  Hjärt -lungräddning
  Luftvägsstopp
  Hjärtstartare

Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka

L-ABCDE är en metod för att vid olycka eller sjukdomstillstånd

– på ett effektivt sätt bedöma vilka åtgärder som behövs

– prioritera i vilken ordning åtgärder ska utföras

Akutomhändertagande Första Hjälpen (L-ABCDE)
 • Arbetsplatser och privatpersoner
 • 8 timmar
 • Max 16 personer per instruktör
 • Innehåll

Livräddande Första Hjälpen & HLR till barn

Målet är att kunna ge barn från 0 år och upp till puberteten första hjälpen vid livshotande tillstånd som hjärtstopp, medvetslöshet och luftvägsstopp. 

Men även att kunna ge första hjälp genom att stoppa blödning, handla korrekt vid allergi, feberkramp, mm.

Första Hjälpen & HLR till barn (B-HLR)
 • Arbetsplatser och privatpersoner
 • 4 timmar
 • Max 16 personer per instruktör
 • Innehåll
  Första Hjälpen barn
  Hjärt -lungräddning barn
  Luftvägsstopp barn

Anmäl Intresse

LÄR DIG RÄDDA LIV

BRAND

UTBILDNINGSLOKAL

TILLVAL

E-POST MED PLANERADE DATUM FÖR UTBILDNINGAR? *

14 + 8 =

Kontakt

7 + 11 =

Stina Lahti

Stina Lahti

VD och försäljning

Telefon:
070 272 28 56

E-post:
stina@servesverige.se

Henrik Engström

Henrik Engström

Marknad, Ekonomi och försäljning

Telefon:
070 368 8146

E-post:
henrik@servesverige.se