Skapa en säkrare arbetsplats

Vi erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar inom Hjärt -lungräddning, Första hjälpen, Brandskydd och Heta Arbeten. 

Vi utbildar i samarbete med certifierade utbildare från Livsstilshälsan och Liferescue North.

Vi utbildar i egna lokaler eller ute hos er som kund. Vi erbjuder även hela utbildningspaket med t.ex. fika och lunch.

”Ett samarbete, flera möjligheter”

Lär dig rädda liv

Att kunna ge Första Hjälpen och HLR i väntan på ambulans när någon hastigt insjuknat eller råkat ut för en olycka kan rädda liv.

Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att livräddaren gör något överhuvudtaget. Att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa.

Vi vill tillsammans med er öka chanserna till överlevnad.

Heta Arbeten® och Allmän brandberedskap

Vi erbjuder utbildning inom Allmän brandberedskap och Heta Arbeten.

Vi har utbildningen som ger dig ny behörighet. Den är även anpassad för dig som tidigare inte har utfört Heta Arbeten.